line

6 February, 2020

Årlig ESG-rapport dokumenterer Fibos miljøforpliktelser

Redusert energibruk, bedre avfallshåndtering og sirkulærøkonomi er blant tiltakene Fibo er i full gang med.

- Vi har laget en rapport som tar for seg hele Fibos virksomhet i et ESG-perspektiv - Environmental, Social og Governance. Den er forankret i styret, og vil revideres årlig for å gjøre det enkelt både for oss selv og omverden å se hvordan vi leverer på de målene vi har satt oss, sier produktutviklingssjef Elise Almås i Fibo.

I arbeidet med rapporten har Fibo identifisert hvilke områder av virksomheten som kan forbedres, forankret de viktigste tiltakene og satt måltall for blant annet reduksjon av energiforbruk og avfallshandtering i produksjonen.

Parallelt pågår det et eget prosjekt som ser på hvordan man kan utnytte ressursene bedre i en sirkulærøkonomi, mens CO2-bidraget fra veggpanelene er kartlagt gjennom en såkalt Life Cycle Assesment.

- Her ser vi både på råvarer, produksjon, produktet i bruk og alternativer for hvordan det håndteres etter endt levetid. Vi har også etablert vedlikeholdsprosedyrer som gjør at panelene holder lenger enn de 20 årene som er oppgitt fra SINTEF Byggforsk, sier Almås.