line

14 May, 2019

Bygg flere bad på tiden av ett

Å bygge bad med Fibo veggpanel tar langt kortere tid enn med flis, både i rene arbeidstimer og venting før badet er klart for bruk.

Beregningen fra Bygganalyse er gjort for et bad med gulvareal på 8,5 m2 (27,3 m2 veggareal). Her trengs 14 arbeidstimer til montering av Fibo veggpanel, inkludert listing og fuging.

Til sammenligning er det beregnet 34 arbeidstimer for å bygge med 30x60 cm store fliser på gipsplater med smøremembran.

- Med tanke på at man trenger i overkant av åtte fliser av denne størrelsen for å dekke det samme arealet som ett Fibo veggpanel, er det ikke så overraskende. Men det undersøkelsen ikke tar hensyn til, er den ekstra herde- og tørketiden og det som går til rengjøring/klargjøring når du bruker flis, sier markedsdirektør Silja Vestad i Fibo.

At membranen brukt i den samme undersøkelsen heller ikke er klar for belastning av vann før etter tre døgn, forsinker også tiden før badet er klar for bruk.

- For selve monteringen ser vi jo at størrelsen på de valgte flisene påvirker tidsbruken veldig. Jo mindre fliser, jo flere må du legge – og jo mer ekstra tid tar det. Med Fibo kan du bygge langt flere bad på samme tid, sier Vestad.

Fakta: Så mange fliser går per Fibo veggpanel: (1,488 m2):