line-white

Våre miljøvennlige veggsystemer

line-new

Det bærekraftige valget

Miljøbevisst produksjon er en selvfølge for oss. Derfor produserer vi våre paneler av 70 % rene, PEFC-godkjente tresorter, og vi bruker kun leverandører som lever opp til våre egne krav til gjenvinning i alle ledd. Vårt engasjement for bærekraft finnes i alt vi gjør.

Vi reduserer CO2-utslippene:
Vi fokuserer på å produsere produkter med bærekraft og fokus på miljøet

Vi har bygget en lavutslippsfabrikk i Lyngdal:
I 2016 tok vi et nytt steg fremover og investerte 140 millioner kroner i en ny produksjonslinje som vil redusere miljøpåvirkningen med 50%.

BREEAM-poeng

BREEAM.NO er et sertifiseringsprogram for nybygg eller ombygginger. Sertifiseringen bygger på et poengsystem der ti områder poengsettes etter hvordan de presterer innenfor ulike områder, blant annet påvirkning innen design og reduserte utslipp, bærekraft og bestandighet, tilpasning til klimaendringer, økologisk verdi samt beskyttelse av biologisk mangfold.

Les EPD rapport

Miljødeklarasjon

I 2014 fikk Fibo en EPD, Environmental Product Declaration. En EPD er en uavhengig, verifisert miljødeklarasjon som gir forbrukere sammenlignbar informasjon om ulike produkters miljøpåvirkning i et livssyklusperspektiv. EPD baseres på de prinsipper og regler som gjelder i den internasjonale standarden ISO 14025, og har bred internasjonal aksept. Fibos EPD kan også brukes av byggentreprenører når nye bygninger skal sertifiseres i henhold til BREEAM.

CO2-utslipp

Hos Fibo fokuserer vi på å produsere produkter med bærekraft og fokus på miljøet. Vi er forpliktet til å redusere vår miljøpåvirkning i hele verdikjeden og jobber derfor kontinuerlig med å redusere utslippene og energiforbruket. Vi har investert 140 millioner kroner i nye maskiner og nytt utstyr for å forbedre effektiviteten og samtidig redusere vårt totale energibehov. I 2017 avsluttet vi en større ombygging og utskiftning av produksjonsutstyr som skal gi 50 % energibesparelser. Samtidig forbedrer vi logistikken på anlegget slik at materialene ikke må transporteres like mye som tidligere. Hos Fibo jobber vi kontinuerlig med både helheten og spesifikke detaljer for å forbedre våre prosesser og redusere miljøpåvirkningen.