Det bærekraftige valget

Miljøbevisst produksjon er en selvfølge for oss. Derfor oppfordrer vi til bærekraftige tiltak som reduserer bruken av ressurser og materialer. Vi bruker kun leverandører som lever opp til våre egne krav til resirkulering på alle nivåer. Vår forpliktelse til bærekraft er i alt vi gjør.


Lave CO2-utslipp

Bruk av Fibo i stedet for fliser kan redusere CO2-avtrykket til et bad med så mye som 45%.

Innen år 2100 vil jordas befolkning ha økt til over elleve milliarder mennesker

For å gi husly til alle sammen trengs det mer enn to milliarder nye boliger. Det betyr at vi må bygge smartere, mer effektivt og langt mer bærekraftig.

Hos Fibo bruker vi FNs bærekraftsmål som et strategisk rammeverk. Vi har valgt ut et knippe mål som vi som selskap ønsker å jobbe med.

Les mer her

Fornybar bærekraft

Fibo veggpanel er laget av sertifisert og fornybart tre, kommer med egne EPD’er og gir ekstra poeng for byggeprosjekter som skal være miljøsertifisert iht. BREEAM-NOR.

Tre er en fornybar ressurs som lagrer karbon selv når den brukes i produkter. Fibo veggpanel er laget av PEFC-sertifisert tre som garanterer bærekraftig skogbruk og leveres med sin egen EPD (Environmental Product Declaration) som dokumenterer miljøberegningen for både råvaren og produksjonen. I vår årlige ESG-rapport kan du også følge hvordan vi jobber for redusert energibruk, bedre avfallshåndtering og sirkulær økonomi.

BREEAM poeng

BREEAM.NO er et sertifiseringsprogram for nybygg eller renovering. Sertifiseringen er basert på et poengsystem der ti områder blir evaluert i henhold til hvordan de presterer på ulike punkt, inkludert innvirkning på design og reduserte utslipp, bærekraft og holdbarhet, tilpasning til klimaendringer, økologisk verdi og beskyttelse av biologisk mangfold.

Sunnere bo- og arbeidsmiljø

Fibo er vurdert i forhold til helse og miljø på flere områder, og produktene er registrert i flere av de skandinaviske miljødatabasene.

• Sintef teknisk godkjenning
• ECO Product
• Nordic Ecolabelling Portal
• Basta Online
• SundaHus miljødatabedømning

Miljøerklæring

Fibo har en EPD, Environmental Product Declaration. En EPD er en uavhengig, verifisert miljødeklarasjon som gir forbrukerne sammenlignbar informasjon om miljøpåvirkningen av forskjellige produkter i et livssyklusperspektiv. EPD er basert på prinsippene og reglene som gjelder i den internasjonale standarden ISO 14025 og har bred internasjonal aksept. Fibos EPD kan også brukes av entreprenører når nye bygninger skal sertifiseres i henhold til BREEAM.

Les EPD-rapporten

I 2017 fullførte vi en større ombygging og utskifting av produksjonsutstyr som gir energibesparelser per kvadratmeter med økt produksjonsvolum. Samtidig forbedret vi logistikken på anlegget slik at materialene kunne transporteres kortere enn før. Hos Fibo jobber vi kontinuerlig med både komplette og spesifikke detaljer for å forbedre prosessene våre og redusere miljøpåvirkningen.

Flere grunner til å velge Fibo