line-white

Montere 2-delt hjørnelist

line-new

2-delt hjørnelist

Ved bruk av vår 2-delte innvendige hjørnelist kan du montere vegg for vegg, noe som gjør det enkelt å montere Fibo veggpanel. Les monteringsveiledningen nøye før du starter monteringen.

1. Montering av sokkelprofil

Monter sokkelprofil ca 60 - 80 mm fra gulvet, legg fugemasse nederst på baksiden av profilen, og skru den fast på veggen. Gjelder både montering m/standard og 2-delt innv. hjørneprofil. Bruk vater / laser for at profilen skal være i vater.

1

2. Tilpasning av sokkelprofil

Sokkelprofilene monteres enten gjeret 45 grader eller satt inntil hverandre. For å ikke punktere gulvmembran kappes enden som illustrert på bilde. Bakstykke til 2-delt profil monteres ca. 5mm over ryggen til sokkelprofil.

To-delt_Innvendig_Hjoernelist_Sokkelprofil_Montering-7

3. Montering av innvendig del hjørne

Start alltid monteringen i et hjørne fra venstre mot høyre. Innerdel-list må skrues fast i begge underfalser.

2

4. Fuging hjørne

Fyll hulerommet i hjørnet med fugemasse før platene monteres.

To-delt_Innvendig_Hjoernelist_Sokkelprofil_Montering-9

5. Første plate

Sørg for at panelet er i vater før du tar mål oppe og nede på første panel. (husk å måle inn i profilen til og med første stender). Kutt panelet i høyden og testmonter uten fugemasse. Rengjør kuttflater, fugekant og under dryppnese.

3

6. Fugemasse

Påfør godkjent fugemasse på nedre kant som vist på tegning. Dra ut fugemassen med fugekloss.

4

7. Skru panelene

Skru fast panelet i stendere som vist på tegning. Benytt en skrue ca hver 200 mm.

5

8. Rengjøring av kuttflater og fuging

Rengjør kanter og påfør fugemasse, både på fugekant og kuttflate, før panelet klikkes på plass.

6

9. Påføring og rengjøring av fugemasse

Det er viktig med tilstrekkelig med fugemasse. Det må brukes så mye fugemasse i skjøten at den tyter ut i hele skjøtens lengde. Deretter gjøres følgende: 1. Spray Fibo Clean på den overskytende fugemasse 2. Fjern alt overskytende med Fibo Fug 3. Eventuel synlige rester av fugemasse kan tørkes bort med Fibo Wipes.

8e-bilden

10. Siste plate monteres

Fugemassen skal tyte ut i hele profilens lengde. Overskytende fugemasse rengjøres med Fibo Clean og fugekloss, og Fibo Wipes.

8

11. Siste plate svinges på plass

Sving deretter inn panelet fra venstre og klikk det på plass på høyre side.

9

12. Fuging av innvendig hjørne

Er det åpning mellom panelet og innerdel profil etter at panelet er klikket på plass, må denne fylles med fugemasse. Legg på en ca 5 mm tykk masse Fibo Seal fra bunn til topp på begge platene som utgjør hjørnet. Ca 4 - 5 mm ut fra hjørnet. Etter at andre del panelet er montert kan dekkprofilen monteres. Den skal skyves inn i innerprofilen med nederste del først. Bruk en slagkloss forsiktig til å få den på plass om den er vanskelig å få plass.

To-delt_Innvendig_Hjoernelist_Montering-3

13. Monter synlig del av hjørnet

Fugemassen skal tyte ut i hele profilens lengde. Overskytende fugemasse rengjøres med Fibo Clean og fugekloss, og Fibo Wipes. Synlig del på 2-delt hjørneprofil må følge panelhøyde, slik at åpning for fugemasse i sokkelprofil får samme høyde rundt hjørnet.

To-delt_Innvendig_Hjoernelist_Montering-4

14. Plassering synlig del av hjørneprofil

Synlig del skal følge underside av panel (ikke ned til bunn av sokkelprofil). Ta fugemasse på fingeren, og forsegl undersiden av sokkelprofil i hjørne.

To-delt_Innvendig_Hjoernelist_Sokkelprofil_Montering-11

15. Fuging av sokkel

Påfør fugemasse som på tegning. Husk at membran må være minimum 45mm over sokkelflis. For å få godkjenning i henhold i henhold til Våtromsnormen skal det alltid benyttes godkjent fugemasse. NB! Når sokkelprofilen er fylt med fugemasse, ta litt fugemasse på fingertuppen og legg på underkant av sokkelprofil i hjørnet for ekstra sikring.

12_Sokkelprofil_Vaatsome_Fuge-3

16. Rørgjennomføringer

Ved rørgjennomføringer må det bores ut hull som er 5mm større i diameter enn røret. Kuttflater rengjøres etter boring, og påføres Fibo Seal. Benytt godkjente rørgjennomføringer som Sanipex eller lignende.

9e-bilden