line

2 June, 2019

Rengjør klikken før fugemassen herder!

For å unngå synlige merker av fugemassen på panelskjøten, fjern uherdet fugemasse i klikken umiddelbart med Fibo Clean og fugekloss.

Tørk så over med mikrofiberklut eller lignende for å fjerne oljefilmen fra rengjøringsproduktene. Gjør man disse stegene umiddelbart, får man kontrollert at all overflødig fugemasse er tatt bort og at ingenting er smurt ut på laminatet.