Vanntett veggsystem produsert i et miljø for kvalitet

Med en automatisert og digitalisert produksjonslinje, egen klimalab og full sporbarhet fra råvare til ferdig produkt, er Fibo veggsystem bygget for å vare.


Fibos 100 prosent vanntette veggsystem består av veggpaneler som klikkes sammen og monteres rett på eksisterende vegg eller stenderverk, med egne profiler og tilbehør som gjør jobben enklere. Det produseres ved Fibos moderne lavenergianlegg i Lyngdal som de senere årene er vesentlig utvidet og modernisert, med automatiserte og digitaliserte produksjonslinjer.  

– Kvalitet handler blant annet om gode rutiner, hyppige manuelle og automatiske kontroller og full sporbarhet. Kontinuerlige forbedringer og effektiv drift har tre ganger gitt oss utmerkelsen som Norges fremste virksomhet innen Lean.

Tredelt laserkontroll

Selve panelene består av en kjerne av sertifisert tre. Hver eneste levering undersøkes med verktøy som er spesialutviklet for å avdekke mangler og feil, før alle verdier lagres i en database.

For å optimalisere både råvarer og den videre produksjonsprosessen, testes også panelene i Fibos egen klimalab. Her studeres egenskapene og hvordan panelene vil oppføre seg når de eksponeres for ulike temperaturer og luftfuktighet. 

Etter automatiserte resepter og under konstant overvåking limes trekjernen til et høytrykkslaminat som fungerer som panelets membran på fremsiden. Gjennom en tredelt laserkontroll, undersøkes farge, refleks og ujevnheter i overflaten – før hvert panel får sin unike QR-kode med lagring av alle verdier.

Dobbeltsjekker unikt låsesystem

De panelene som ikke går gjennom kontrollen, registreres som avvik. En unik QR-kode sikrer at dataene kan tilbakeføres til råvaren, og sammenholdes med de innledende undersøkelsene.

Godkjente paneler påføres Fibos unike Aqualock i en spesialutviklet profileringslinje. Dette klikklås-systemet kontrolleres både manuelt og digitalt, før panelenes mønster freses ut med egne verktøy som er spesialtilpasset for Fibos brede utvalg av dekorer og design. 

Guide til kvalitet under montering

Når panelene er ferdige, emballeres de for å ivareta kvaliteten under lagring og transport og gi en enkel og sikker oppakking. I påvente av utkjøring lagres de i et kontrollert og regulert klima, før de losses manuelt med en siste visuell kontroll.

Når panelene forlater oss, legger vi ved en instruksjon for hvordan kvaliteten skal ivaretas gjennom videre håndtering og montering. Vi anbefaler at panelene lagres i originalemballasjen, og at de får minimum 72 timer til akklimatisering i romtemperatur før de skal på veggen. Her ber vi også montøren gjennomføre en siste visuell kontroll av farge og tilstanden på overflatene – slik at vi er helt sikre på at panelene som skal opp på veggen, er i like god tilstand som da de forlot oss.