Produksjon i verdensklasse

Ved hjelp av avansert teknologi og en høy grad av automatisering og robotteknikk har Fibo økt både effektiviteten, presisjonen og fleksibiliteten betraktelig i produksjonen. Her har både AI og maskinlæring spilt en sentral rolle.


Drift

Produksjonen er nå svært stabil og effektiv, samtidig som den opprettholder fleksibiliteten som må til for å svare på markedenes stadig endrede behov. For å  minimere miljøpåvirkningen er tiltak som effektiv ressursbruk, avfallsreduksjon, resirkulering og bruk av fornybare energikilder også blitt implementert. Fibo er sertifisert i henhold til 9001 og 14001.

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Teamarbeid er i vårt DNA, og vi investerer i opplærings- og utviklingsprogrammer for ansatte for å sikre en trygg og effektiv arbeidsstyrke.

Informasjonssystemer og dataanalyse

Gjennom etablering av avanserte digitale overvåkningssystemer, og bruk av unike QR-koder på hvert panel, kan vi overvåke både produksjonsprosesser, kvalitet og lagerstyring i sanntid.

Forskning og utvikling

Kontinuerlig fokus på produkt- og prosessutvikling har også forbedret vår evne til å bli mer bærekraftig. Resultatet er at vi holder ressursbruk, miljøødeleggelser og klimagassutslipp på et absolutt minimum.