Et kvalitetsprodukt for miljøet

Fibos 100 prosent vanntette veggsystem er produsert av en fornybar og karbonvennlig råvare med garanti for et varig og sunnere bomiljø.


Bygg står for 30 % av verdens klimagassutslipp. 80 prosent av disse kommer fra byggevarer. Derfor har vi som produsent et særskilt ansvar for å lage noe som varer, av skikkelige råvarer – så effektivt og skånsomt vi kan.

Fibo veggsystem består av paneler med en kjerne av sertifisert bjørkefinér. Tre fanger og lagrer karbon, og er en fornybar råvare så lenge skogen drives bærekraftig.

Alt tre som leveres til Fibo, er sertifisert etter PEFC – verdens største skogsertifiseringssystem. Det gir oss en garanti for at nye trær alltid står klare til å ta over for de som går inn i produksjonen.

REDUSERT AVFALL OG SIRKULÆR ØKONOMI

Panelene produseres ved Fibos automatiserte og digitaliserte lavenergianlegg i Lyngdal. Ny emballeringsteknologi har halvert plastavfallet, og alt avkapp brukes i produksjonen eller til oppvarming av egne og nærliggende bygninger. 

Sammen med leverandører jobber vi imidlertid med å gå enda lenger. Målet er å erstatte plasten helt med mer nedbrytbare og miljøvennlige materialer.

Tørre og rene rom gir sunnere inneklima

Det ferdige produktet er testet etter strenge, norske bygningskrav. Teknisk Godkjenning fra SINTEF innebærer en helse- og miljømessig vurdering som også danner grunnlag for klassifisering som ECO Product – en sertifisering som vurderer produktets bidrag til inneklimaet gjennom emisjoner av gasser, helse- og miljøfarlige stoffer, ressursene som kreves i produksjonen og CO2-utslipp.

Målet med ECO Product er at det skal bli enklere å gjøre miljøvennlige material- og produktvalg i byggeprosjekter.

Fibo veggsystem bidrar til et bedre bomiljø ved at det gir et tørrere rom som er enklere å holde rent. Slette overflater uten fuger der skitten fester seg, reduserer sjansen for at det utvikler seg helseskadelige bakterier og mugg. Og med membranen i front, unngår du skjulte vannskader bak veggen. Med en garanti på 15 år kan du være trygg på at Fibo veggsystem gir deg vegger som varer.