Slik unngår du forsinkelser i prosjektet med veggpanel

Visste du at byggeprosjekter som bruker veggpanel istedenfor flis kan spare opptil 65% av arbeidstimene? Velg et kvalitetsprodukt som enkelt kan monteres direkte på stenderverk eller på eksisterende vegg.


Fibo veggsystem gir en rekke fordeler sammenlignet med mer tradisjonelle alternativer.

Velger du veggpanel i ditt neste byggeprosjekt får du blant annet; 

  • enkel montering med lite behov for grunnarbeider
  • enkel material- og avfallshåndtering
  • redusert fare for forsinkelser
  • lang levetid og lave vedlikeholdskostnader
  • stort utvalg av farger og stiler 

Veggpanel – den tidseffektive utfordreren til flis

Smarte monteringsløsninger kan gi store kostnadsbesparelser ettersom behovet for grunnarbeid reduseres betraktelig, i tillegg til at det verken er behov for tørking eller herding.

Raskere montering er en nøkkelfaktor for deg som ønsker å holde kostnadene nede. Bruker du veggpanel i våtrom kan du spare prosjektet for store kostnader, blant annet fordi enkel materialhåndtering og mindre avfallssortering bidrar til å redusere antall arbeidstimer. 

Tidsbesparende montering sikrer god fremdrift og effektiviserer byggeprosjektet. Dette vil minimere risikoen for forsinkelser, spesielt ved store byggeprosjekter. Alle disse faktorene bidrar til at du kan spare inntil 50 % i byggekostnader ved å velge veggpanel istedenfor flis.

Et kostnadseffektivt kvalitetsprodukt

Bruk av veggpanel går ikke på bekostning av kvalitet eller valgfrihet. Veggpanel har like høy kvalitet som flis. Kostnadsbesparelsen kommer derfor ikke som følge av at du velger et produkt av lavere kvalitet, men som en følge av rask montering og lavere materialkost. 

I tillegg til at veggpanelene holder høy kvalitet er produktet vanntett og godkjent etter våtromsnormen. Veggpanel har også lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid. Med veggpanel får du med andre ord ikke bare kvalitet i selve produktet, du får også effektive byggeprosjekter gjennom enkel og tidsbesparende montering som gir lavere kostnader.

Klar og tydelig veiledning

Dine leverandører har ansvar for å overholde frister og bidra til god fremdrift i prosjektet. Dette kan leverandøren blant annet sørge for ved å levere produkter med klare og tydelige veiledninger til håndverker.

Som leverandør av veggpanel til våtrom er vi bevisst dette ansvaret.

Derfor er vi alltid tydelige i våre instruksjoner og bidrar der vi kan for å sikre sømløs og friksjonsfri fremgang i prosjektet. 

Minimerer risikoen for overskridende budsjetter

Rask montering av veggsystemene gjør det enklere å planlegge tidsbruk og ressurser. Dette gir mer forutsigbare prosjekter og bidrar til at byggherre holder seg innenfor budsjett.

Veggpanel kan med andre ord by på mindre forsinkelser i byggeprosjektet, men også mindre hodebry til deg som sitter med ansvaret for fremdriften.