Ettersom byggebransjen utvikler seg, vokser også behovet for snekkere som har kompetanse på innovative materialer og nye teknikker. Nå blir bruk av Fibo baderomspanel pensum hos Finlands ledende utdanningsinstitusjon for håndverkere, Yrkesakademin i Österbotten (YA)

Skiftet mot moderne materialer og teknikker innen snekring er ikke bare en trend; det er et svar på de økende kravene til holdbarhet, bærekraft og effektivitet i byggeprosjekter. Fibo veggpaneler representerer denne endringen, og tilbyr et 100% vanntett kvalitetsprodukt med rask og enkel montering, lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.

En fremtidsrettet skole

Yrkesakademin i Österbotten (YA) er en betydelig aktør innenfor det finsksvenske utdanningssystemet, med skoler i både Närpes, Vasa, Pedersöre og Jakobstad. YA har over 200 ansatte, ca 2600 studenter og uteksaminerer ca 800 studenter per år.

A og Fibo har hatt et samarbeid rundt utdanning av håndverkere i over 10 år. Ved å integrere Fibo i opplæringen, kan Finland lede an i å forberede snekkere som ikke bare er dyktige, men også innovative og klare til å møte utfordringene inne moderne bygging.

Nå er dette samarbeidet løftet enda et nivå, og Fibo har kommet inn i læreplanen og blitt en del av pensum. I den forbindelse har vi nylig hatt en delegasjon med både lærere og ledelse innen håndverksfagene fra YA på en ukes ekskursjon på Fibos hovedkontor og fabrikk i Lyngdal. Dette ble noen hyggelige og lærerike dager med opplæring og utveksling av kunnskap og ideer begge veier,

sier Jan Klemets, Fibos Country Manager for Finland og Baltics

Viktig med relevant utdanning av morgendagens håndverkere

«Vi ser at Fibos veggsystem gir en rekke fordeler sammenlignet med mer tradisjonelle alternativer som flis.

Fibo veggpanel kan gi store kostnadsbesparelser i byggeprosjekter ettersom behovet for grunnarbeid reduseres betraktelig, i tillegg er det verken er behov for tørking eller herding.

Raskere montering er viktig for alle som ønsker å holde kostnadene nede. Dette kan ofte spare et prosjekt for store summer, blant annet fordi enkel materialhåndtering og mindre avfallssortering bidrar til å redusere antall arbeidstimer.

Tidsbesparende montering sikrer god fremdrift og effektiviserer byggeprosjektet. Dette minimerer risikoen for forsinkelser, spesielt ved store byggeprosjekter. Alle disse faktorene gjør det naturlig å ha Fibo som en del av pensum når vi utdanner morgendagens håndverkere», sier Charles Søderman, lektor ved YAs håndverksutdanning.

Jan Klemets (venstre) og Charles Søderman (høyre)

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Guttorm Pedersen

Tittel
Distriktssjef: Finnmark/Troms/Nordland Nord
Tel:
95 48 80 54
Email

Hans Erik Vold

Tittel
Distriktssjef: Nordland Sør og Trøndelag
Tel:
91 32 35 57
Email

Nils Hansmark

Tittel
Distriktssjef: Vestland
Tel:
91 66 61 98
Email

Arno Berget

Tittel
Distriktssjef: Møre og Romsdal / Innlandet nord / Vestlandet nord / Trøndelag sør-vest
Tel:
90 83 29 97
Email

Tore Kjell Gletne

Tittel
Distriktssjef: Agder/ Telemark/ Vestfold
Tel:
91 31 78 91
Email

Jan-Kåre Mekiassen

Tittel
Distriktssjef: Oslo/Viken/Innlandet sør
Tel:
94 81 02 65
Email

Tommy Karlsen

Tittel
Distriktssjef: Innlandet / Viken nord
Tel:
97 78 88 43
Email

Terese Brekken

Tittel
Distriktssjef: Rogaland / Vestland sør
Tel:
928 44 440
Email