Fibo er både enklere og raskere å montere enn å legge fliser. Det er dessuten rimeligere. Du kan enten montere selv eller få hjelp av en håndverker. Vær nøye, følg våre monteringsanvisninger, ta bilde som viser hvor det er fuget, overlapp membran og fyll ut sjekklisten som del av dokumentasjon. På denne måten får du et flott resultat med 15 års garanti. Er du usikker på hvordan du skal montere, ta kontakt med vårt kundesenter eller bruk en håndverker.