BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av det anerkjente britiske BREEAM-sertifiseringssystemet, som veileder utviklere og arkitekter til å ta bærekraftige valg og anerkjenner miljøinnsatsen til bygningseiere, frem mot en fremtid med mer miljøvennlige og energieffektive bygninger.


I en tid der fokus på miljø og bærekraft er mer sentralt enn noensinne, spiller BREEAM-NOR en avgjørende rolle i å lede veien mot grønnere byggepraksis i Norge. BREEAM-NOR (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology – Norway) har raskt blitt et høyt verdsatt verktøy for å vurdere og sertifisere miljøprestasjonene til bygninger og infrastrukturprosjekter.

Helhetlig vurdering av bærekraft

BREEAM-NOR gir en helhetlig og omfattende vurdering av bygningens miljømessige bærekraft. Gjennom en grundig evaluering av ulike kategorier, som energi, materialbruk, vannforbruk, innemiljø, transport og avfallshåndtering, identifiserer BREEAM-NOR de områdene der det er mulig å forbedre miljøytelsen. Sertifiseringen stimulerer til innovasjon og oppmuntrer aktørene i byggebransjen til å søke etter de mest miljøvennlige og ressurseffektive løsningene.

Veiledning for bærekraftige valg

En av de fremste fordelene med BREEAM-NOR er at det fungerer som en veileder som gir en klar retning for hvordan man kan skape bygninger som er mer bærekraftige. Ved å fremme energieffektivitet, bruk av miljøvennlige materialer, og forbedret avfallshåndtering, hjelper BREEAM-NOR utviklere og arkitekter til å ta smartere beslutninger som har en positiv innvirkning på miljøet.

Bygg for fremtiden med å få BREEAM sertifisering ved bruk av Fiboprodukter

Annerkjennelse av miljøinnsats

Sertifiseringen er også en anerkjennelse av miljøinnsatsen til bygningseiere og utviklere. BREEAM-NOR-sertifiserte bygg tiltrekker seg oppmerksomhet fra miljøbevisste leietakere og brukere som verdsetter en bærekraftig tilnærming. Dette kan bidra til økt verdsettelse av eiendommer og en sterkere konkurransekraft i markedet. BREEAM-NOR har allerede satt sitt preg på norsk byggebransje, og med tiden vil betydningen av denne miljøsertifiseringen bare øke. Med BREEAM-NOR som veiviser kan vi se frem til en fremtid hvor bygninger blir enda mer miljøvennlige, energieffektive og helsefremmende. Det er en felles innsats for å skape en grønnere og mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.