Fibo Lisensvilkår

Lisensvilkår for bildedeling gjennom sosiale medier.


Ved å svare #jafibo godtar du Fibos lisensvilkår og bekrefter følgende:

a) Du bekrefter at du er over 18 år, eller har tillatelse fra en foresatt eller verge til å akseptere disse lisensvilkårene.

b) Du garanterer at innlegget er ditt eget og ikke er kopiert fra andre, eller at du har nødvendige rettigheter til innholdet som gjør det mulig for oss å bruke det i tråd med lisensvilkårene.

c) Du gir Fibo og våre tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, betingelsesløs, vederlagsfri, underlisensierbar, ugjenkallelig og evigvarende rett og lisens til å bruke, redigere, modifisere, kopiere, beskjære, vise, publisere og distribuere innholdet ditt på alle formater på alle Fibos nettsider, inkludert andre domener av Fibo.no, digitale skjermer, digitale prosjektorer eller lignende i våre fysiske lokasjoner, samt på andre tredjeparts-plattformer eller nettsteder (eksisterende eller fremtidige).

d) Du gir Fibo retten til å bruke og publisere brukernavnet ditt på sosiale medier i forbindelse med innholdet ditt på alle Fibo-medier, for kommunikasjon, markedsføring eller andre kommersielle formål, i den grad loven tillater det.

e) Du bekrefter at innholdet ditt ikke krenker opphavsrett, varemerke, handel, eiendom eller personvern til noen tredjepart på noen måte.

f) Du frasier deg alle moralske rettigheter du måtte ha til innholdet ditt i den grad loven tillater det, inkludert retten til å bli navngitt som opphavsperson og/eller eier av innholdet eller til å beskytte integriteten til innholdet ditt.

Du erkjenner at vi ikke har noen forpliktelse til å publisere innholdet ditt på Fibo-medier, og at vi kan fjerne publisert innhold når som helst uten varsel. Du godtar at du ikke vil motta noen betaling eller annen form for godtgjørelse for bruk av innholdet ditt. Fjerning av innholdet eller hashtaggen #jafibo fra den tredjepartsplattformen der du la det ut og bekreftet at du aksepterte lisensvilkårene, vil ikke automatisk tilbakekalle lisensen eller føre til fjerning av innholdet fra Fibo-medier. Hvis du ikke lenger ønsker at vi skal bruke innholdet ditt, kan du kontakte Fibo kundeservice. I henhold til gjeldende lov, fraskriver vi oss ethvert ansvar for skader eller tap du måtte lide som følge av bruken av innholdet ditt av oss eller noen av våre tilknyttede selskaper.

Personvern:

Vennligst les personvernerklæringen vår for å få informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger i forbindelse med denne lisensavtalen og bruken av innholdet ditt.

Gjeldende lovgivning:

Denne lisensavtalen skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lovgivning uten hensyn til prinsippene om internasjonal privatrett.

Bekreftelse og avtale:

Ved å svare på vår forespørsel med hashtaggen #jafibo (uten forbehold eller tillegg), bekrefter du at du har lest og forstått informasjonen og betingelsene ovenfor, og at du godtar at vi bruker innholdet ditt i henhold til denne lisensavtalen.