Innen år 2100 vil jordas befolkning ha økt til over elleve milliarder mennesker


For å gi husly til alle sammen trengs det mer enn to milliarder nye boliger. Det betyr at vi må bygge smartere, mer effektivt og langt mer bærekraftig.
 


Sunt inneklima – for alle mennesker i verden

Hos Fibo bruker vi FNs bærekraftsmål som et strategisk rammeverk. Vi har valgt ut et knippe mål som vi som selskap ønsker å jobbe med. Arbeidet er allerede godt i gang, og gjennom hele produksjonen – fra valg av råmaterialer til produksjonslinje, levering og kvalitetssikring av sluttproduktene – bidrar vi til det grønne skiftet.


Mål 3: Vi vil sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Fibo er vurdert på en rekke områder innenfor helse og miljø, og produktene våre er registrert i flere skandinaviske miljødatabaser.

 • Slette og tette overflater gir et renere og tørrere innemiljø. Panelene er enkle å rengjøre. Det betyr mindre bruk av kjemikalier og et mye sunnere inneklima.
 • Paneler med antibakterielle egenskaper gjør det lettere å fjerne mikroorganismer og begrenser bakterieveksten til et minimum.
 • Bygningsproduktene er utslippstestet og oppfyller strenge krav til avgassing for å sikre et trygt innemiljø.

Mål 8: Vi vil fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendige arbeidsforhold for alle

Fibo samarbeider tett med myndigheter og arbeidstakerorganisasjoner for å sikre at alle ansatte får lik lønn for likt arbeid. Vi har også programmer for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne.

 • De aller fleste i Fibo er organisert i enten Fellesforbundet eller FLT (Forbundet for Ledelse og Teknikk).
 • I samarbeid med NAV tilbyr vi arbeidstrening for personer med nedsatt funksjonsevne, og de siste årene har vi hatt mange inne på arbeidstrening. Planen er å ta inn flere i nær fremtid.
 • Fibo følger prinsippet om lik lønn for likt arbeid. Hos oss skal kvinner og menn behandles likt, både når det gjelder muligheter og betingelser.
 • Den samlede medarbeidertilfredsheten har økt fra 11 % til 52 % (2018 vs. 2021).

Mål 9: Vi vil bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Vår moderne fabrikk og produksjonslinje i Lyngdal leverer overskuddsvarme til lokalsamfunnet, og i fremtiden vil produksjonen bli enda mer energieffektiv.

 • Vi har investert 140 millioner kroner i nye maskiner og utstyr for å bli mer effektive og for å redusere det samlede energiforbruket.
 • Fordi bærekraftig produksjon er et gjennomgangstema i alt vi gjør, kan vi øke produksjonen uten at energiforbruket øker tilsvarende.
 • Avkapp fra produksjonen brukes til å produsere varme for både fabrikken og andre i nærområdet.

Mål 11: Vi vil gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

I Storbritannia og USA jobber Fibo tett sammen med offentlige og private utviklere om sosial boligbygging og andre løsninger der lav pris ikke går på bekostning av kvalitet. Med vårt fokus på kostnadseffektive og varige løsninger er vi med på å gjøre et sunt inneklima tilgjengelig for mange.

 • Løsningen vår er 35–50 % rimeligere enn fliser.
 • Fibo veggsystem reduserer inntektstap fordi prosjektet kan ferdigstilles raskere.
 • Panelene kan enkelt byttes ut, uten merarbeid som å legge nytt underlag eller påføre ny membran.
 • Veggsystemet inneholder ingen skadelige stoffer, er enkelt å vedlikeholde og har en levetid på flere tiår.
 • Fabrikken vår i Lyngdal er ISO 14001: 2015 sertifisert. Dette er verdens mest anerkjente standard for miljøledelse.

Mål 12: Vi vil sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Fibo veggsystem bidrar sterkt til å redusere karbonavtrykket hele veien fra produksjon til distribusjon og montering.

 • Med veggsystemet fra Fibo halveres vekten sammenlignet med flis. Det reduserer utslippene fra transport og gir mindre avfall.
 • Gjennom baderommets brukstid er karbonavtrykket fra et Fibo-bad omtrent halvparten så stort som karbonavtrykket fra et helfliset baderom. Når veggpanelene en gang  skal byttes ut på badet er de meget godt egnet til gjenbruk. Veggpanelene kan feks benyttes til å kle vegger i garasjer, låver, boder osv. Ved å gjenbruke veggpanelene på denne måten fortsetter man å holde CO2 avtrykket på et lavest mulig nivå.
 • Under produksjonen begrenses avfallsmengden til et minimum ettersom vi bruker råmaterialer som er skreddersydd til våre mål.

Mål 13: Vi vil handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Veggløsningene fra Fibo er mindre materialkrevende og gjør det dermed mulig å redusere klimabelastningen ved renovering og bygging av nye baderom.

 • Angitt levetid er 20 år, men erfaring viser at løsningen holder enda lenger.
 • Etter endt brukstid kan de trebaserte materialene resirkuleres, nedbrytes eller gå til energigjenvinning. Blir ingen deler av Fibo-badet resirkulert eller brukt om igjen, vil karbonet som er fanget, slippes ut etter hvert som trevirket brytes ned.

Mål 14: Vi vil bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Fibo gjør allerede mye for at mindre avfall skal ende opp i havet. Målet vårt er å unngå all bruk av plast. I stedet ønsker vi å gå over til nedbrytbare og mer miljøvennlige materialer.

 • Vi har allerede halvert plastforbruket takket være ny emballeringsteknologi.

Mål 15: Vi vil beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Fibo veggsystem kommer fra sertifisert, fornybart trevirke – med full sporbarhet fra råmateriale til ferdig produkt.

 • Som råmateriale har tre en unik evne til å fange og lagre karbon. I et livssyklusperspektiv er karbonavtrykket fra produksjon og bruk av Fibo paneler betydelig svakere sammenlignet med andre materialer.
 • Vi handler med leverandører som har forpliktet seg til å drive bærekraftig skogbruk.