Klimapåvirkning

Klimapåvirkning krever handling. Gjennom ansvarlig praksis og bærekraftige tiltak kan vi bekjempe klimaendringene og bevare jordens ressurser for fremtidige generasjoner.


Reduserer klimapåvirkningen med innovative veggpaneler

Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor i dag, og det er viktig å finne bærekraftige løsninger i alle bransjer. Fibo har tatt et stort skritt i retning av å redusere klimapåvirkningen fra baderomsrenovering ved å tilby en innovativ og miljøvennlig løsning.

80% lavere materialbruk, – 40% lavere CO2 utslipp sammenlignet med flis

Den største klimagevinsten ligger i selve veggsystemet. Fordi det består av paneler med membran i front som monteres rett på stenderverket – i motsetning til flis som krever både et ekstra underlag og flere tilleggsprodukter – er den totale materialbruken for et gjennomsnittlig bad opptil 80% mindre med Fibo.

Det kommer fram i en ny rapport fra rådgivningsfirmaet Asplan Viak. Rapporten dokumenterer videre at bad bygget med Fibo også gir over 40% lavere klimagassutslipp sammenlignet med snittet for et flislagt bad, avhengig av hvilket marked man skal transportere varene til. I beregningene har man da sett på det totale CO2 avtrykket i et såkalt «cradle-to-grave» perspektiv. Det betyr at man har tatt høyde for produktenes totale CO2 avtrykk, fra produksjon, transport og installasjon og helt til produktet er brutt ned og har gått tilbake til naturen.

Reduksjon i miljøpåvirkning og lang levetid for en klimavennlig renovering:

Fibo har også iverksatt en bærekraftig tilnærming i andre aspekter av sin virksomhet. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre produksjonsprosesser for å redusere miljøpåvirkningen ytterligere. Vi er også opptatt av å bruke resirkulerte materialer og å sikre at avfall blir håndtert på en ansvarlig måte.

Fibo veggpaneler har vist seg å være en miljøvennlig løsning for baderomsrenovering. Med betydelig reduksjon i materialbruk og karbonutslipp, samt en estimert levetid på 30 år, er de et bærekraftig alternativ til tradisjonelle flislagte bad. Fibo fortsetter derfor å være en pioner innen bærekraftig byggemateriale og viser vei mot en mer klimavennlig fremtid.