PEFC og FSC i Fibo

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) og FSC (Forest Stewardship Council) er to internasjonale non-profit organisasjoner som jobber for bærekraftig skogbruk gjennom uavhengig tredjeparts skogsertifisering. Gjennom sertifiseringsprogrammer verifiserer de at skogprodukter kommer fra bærekraftig forvaltede skoger, slik at forbrukere kan ta informerte valg og støtte en ansvarlig skogindustri.


Hva er PEFC?

PEFC gir et rammeverk for skogsertifisering som fremmer ansvarlig forvaltning av skogressurser. Gjennom PEFC-sertifisering sikrer man at skogbruket overholder strenge miljømessige, sosiale og økonomiske kriterier. Dette inkluderer beskyttelse av biologisk mangfold, bevaring av økosystemer og respekt for lokalbefolkningens rettigheter.

Produkter som bærer PEFC-merket er laget av trevirke som kommer fra skoger som er sertifisert i samsvar med PEFCs standarder. Ved å velge PEFC-sertifiserte produkter, kan forbrukere og bedrifter bidra til å støtte bærekraftig skogbruk og bevare verdifulle skogressurser for fremtidige generasjoner.

Slik virker det

PEFC er kjent for sin dedikasjon til ansvarlig anskaffelse av trevirke fra bærekraftig forvaltede skoger. Organisasjonen legger til rette for praksisen gjennom en omfattende sertifisering av skogbruk og full sporbarhet i verdikjeden.

PEFCs tilnærming til skogbruk er basert på tre hovedprinsipper:

1. Bærekraftig skogbruk med fokus på miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn.

Norsk PEFC Skogstandard, bestående av 30 konkrete kravpunkter, gir veiledning til skogeiere i Norge. Alle involverte i drift og hogst gjennomgår spesialisert opplæring i denne standarden, og gjennom gruppesertifisering forplikter skogeiere seg til å etterleve kravene i skogstandarden, noe som sikrer en helhetlig og bærekraftig tilnærming til skogbruket.

2. Full sporbarhet og merking av produkter.

Produsenter og forhandlere må oppfylle kravene i PEFC Sporingsstandard for å være sertifisert. Denne standarden setter krav til bedriftenes ledelsessystem, aktsomhet, materialregnskap og dokumentasjon. Sertifiseringen sikrer at trevirket kan spores fra skog til ferdig produkt, og PEFC-merket brukes kun på produkter som oppfyller strenge bærekraftskriterier. Hvis et ledd ikke er sertifisert, brytes sporingskjeden, og produktet kan ikke markedsføres som PEFC-sertifisert.

3. Uavhengig tredjeparts sertifisering.

PEFC utarbeider standardene, men sertifisering og kontroll av aktørene utføres av uavhengige sertifiseringsorganer. Dette sikrer objektivitet og upartiskhet. Disse organene må være akkreditert av nasjonale akkrediteringsorganer og notifisert av PEFC nasjonalt. På den måten opprettholder PEFC sine sertifiseringer sin høye standard og troverdighet.

Når man velger PEFC-merket, bidrar man til en bærekraftig fremtid og støtter ansvarlig skogbruk over hele verden. Sammen kan man bevare verdifulle skoger og sikre en sunn og balansert planet for kommende generasjoner.

Hva er FSC?

FSC gir også et rammeverk for skogsertifisering, og fremmer ansvarlig forvaltning av skogressurser. Gjennom FSC-sertifisering sikres det at skogbruket oppfyller strenge miljømessige, sosiale og økonomiske kriterier. Dette inkluderer beskyttelse av biologisk mangfold, bevaring av økosystemer og respekt for lokalbefolkningens rettigheter.

Produkter som bærer FSC-merket, er laget av trevirke som kommer fra skoger som er sertifisert i samsvar med FSCs standarder. Ved å velge FSC-sertifiserte produkter, kan forbrukere og bedrifter aktivt bidra til å støtte bærekraftig skogbruk og bevare verdifulle skogressurser for fremtidige generasjoner. Med FSC-merket kan man ha tillit til at produktene er produsert med hensyn til både miljøet og samfunnet, og dermed bidra til å fremme en mer bærekraftig og balansert utnyttelse av skogene våre.