Listaheimen sykeheim

Fibo veggpanel ble valgt til alle bad da Listaheimen sykehjem ble oppgradert og bygget på høsten 2018 og vinteren 2019.


Den nye avdelingen i Leirvik består av 48 nye beboerrom over fire etasjer, organisert i grupper med felles stuer og Det nye bygget rommer 32 boenheter og fellesarealer, dagsenter og administrasjon. I prosjektet er det brukt Fibo veggpanel i en kombinasjon av Colour Collection og Hvit Silk fra Legato-kolleksjonen.

For å sikre rask og riktig montering, holdt Fibo et eget kurs på byggeplass før oppstart.

God kvalitet og fleksibilitet gjennom mange dekormuligheter!

Kruse Smith Entreprenør AS

Fordeler

  • God kvalitet
  • Enkel montering
  • Fleksibilitet gjennom mange dekormuligheter

Produkt/leveranse

Totalt ca 2500 m2 veggpanel ble levert til prosjektet

Kunde

Kruse Smith Entreprenør AS