Sandsli bo- og behandlingssenter

I Bergen bygger kommunen tre nye sykehjem. Sandsli bo- og aktivitetssenter blir det største av dem, og skal romme 120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsleiligheter ved åpningen i juni 2020.


Hordalandsentreprenøren Constructa har totalentreprise for prosjektet som også inneholder aktivitetssenter, kantine, trimrom, parkeringskjeller og en hallklimatisert vinterhage.

Veggpanelene er enkle både å montere og vedlikeholde, og ble valgt fordi de gir en lavere totalkostnad

Constructa

På badene bruker entreprenøren Fibo veggpanel i dekoren Polargrå i ekstra lange lengder på 2720 mm. Veggpanelene er enkle både å montere og vedlikeholde, og ble valgt fordi de gir en lavere totalkostnad. Fibo leverer også topplokk til sisternekasser.

Fordeler

  • Lavere totaltkostnad
  • Raskere montering

Produkt/leveranse

Totalt ca 5000 m2 veggpanel ble levert til prosjektet

  • Legato S Polargrå 2400 mm
  • Legato S Polargrå 2720 mm
  • Sisternetopp Risør 163 stk

Kunde

Constructa