Listaheimen sykeheim

Fibo veggpanel ble valgt til alle bad da Listaheimen sykehjem ble oppgradert og bygget på høsten 2018 og vinteren 2019.

Det nye bygget rommer 32 boenheter og fellesarealer, dagsenter og administrasjon. I prosjektet er det brukt Fibo veggpanel i en kombinasjon av Colour Colection og hvit 110S.

For å sikre rask og riktig montering, holdt Fibo et eget kurs på byggeplass før oppstart.

Kundevurdering

“God kvalitet og fleksibilitet gjennom mange dekormuligheter!”

Fordeler

  • God kvalitet
  • Enkel montering
  • Fleksibilitet gjennom mange dekormuligheter

Produkt/leveranse

Totalt ca 2500 m2 veggpanel ble levert til prosjektet

  • Colour Collection EM
  • Legato S Hvit

Kunde

Kruse Smith Entreprenør AS

Norden / Norge / Offentlige miljø / Helsebygg