Hanoi LM6030

Velg et bad med rask montering og lang levetid

Visste du at byggeprosjekter som bruker veggpanel istedenfor flis kan gjøres opptil fem ganger raskere? Velg et kvalitetsprodukt med enkel montering, lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.


Fibo veggsystem gir en rekke fordeler sammenlignet med mer tradisjonelle alternativer

Velger du veggpanel i ditt neste byggeprosjekt får du blant annet;

  • enkel montering med lite behov for grunnarbeider
  • enkel material- og avfallshåndtering
  • redusert fare for forsinkelser
  • lang levetid og lave vedlikeholdskostnader
  • stort utvalg av farger og stiler

Veggpanel – den tidseffektive utfordreren til flis

Smarte monteringsløsninger kan gi store kostnadsbesparelser ettersom behovet for grunnarbeid reduseres betraktelig, i tillegg er det verken er behov for tørking eller herding.

Raskere montering er viktig for alle som ønsker å holde kostnadene nede. Bruker du veggpanel i våtrom kan du spare prosjektet for store kostnader, blant annet fordi enkel materialhåndtering og mindre avfallssortering bidrar til å redusere antall arbeidstimer.

Tidsbesparende montering sikrer god fremdrift og effektiviserer byggeprosjektet. Dette minimerer risikoen for forsinkelser, spesielt ved store byggeprosjekter. Alle disse faktorene bidrar til at du kan spare inntil 50% i byggekostnader ved å velge veggpanel istedenfor flis.

Lyngdalshallen 2101 HG Red

Et kostnadseffektivt kvalitetsprodukt

Bruk av veggpanel går ikke på bekostning av kvalitet eller valgfrihet. Veggpanel har minst like høy kvalitet som flis. Kostnadsbesparelsen kommer derfor ikke som følge av at du velger et produkt av lavere kvalitet, men som en følge av rask montering og lavere materialkost.

I tillegg til at veggpanelene holder høy kvalitet er produktet vanntett og godkjent etter våtromsnormen. Veggpanel har også lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid. Med veggpanel får du med andre ord ikke bare kvalitet i selve produktet, du får også effektive byggeprosjekter gjennom enkel og tidsbesparende montering som gir lavere kostnader.

Klar og tydelig veiledning som er lett tilgjengelig

Korrekt og effektiv montering er viktig for å overholde frister og bidra til god fremdrift i prosjekter. Og for å sikre dette er klare og tydelige veiledninger til håndverker helt avgjørende. Og disse må være lett tilgjengelig.

Som leverandør av veggpanel til våtrom er Fibo bevisst dette ansvaret. På monteringsidene våre er det enkelt å finne tydelige instruksjonsvideoer på både norsk og engelsk.

Privat bad 2272 S Black Marble

Minimerer risikoen for overskridende budsjetter

Rask montering av veggsystemene gjør det enklere å planlegge tidsbruk og ressurser. Dette gir mer forutsigbare prosjekter og bidrar til at byggherre holder seg innenfor budsjett.

Veggpanel kan med andre ord by på mindre forsinkelser i byggeprosjektet, men også mindre hodebry til deg som sitter med ansvaret for fremdriften.

Drammenshallen 3091 HG Denver White