40%-næringen må kutte utslippene

Byggenæringen kalles gjerne «40%-næringen» fordi den står for 40% av klimagassutslippene. Det er med andre ord her det største potensialet ligger. Det er når byggenæringen gjør klimavennlige valg vi får den største klimagevinsten.


Mens verdens matproduksjon er satt under lupen og flytrafikken under press, har mindre oppmerksomhet blitt rettet mot byggenæringen. Det til tross for at den står for 40% av verdens klimagassutslipp, mot 25% fra matproduksjon og 3,5% fra fly.

Nå varsler imidlertid både nasjonale bygningsmyndigheter og aktører som EU langt kraftigere virkemidler for å kutte utslippene fra byggsektoren.

Gjennom en blanding av insentiver og avgifter skal bransjen motiveres til rehabilitering framfor nybygg der et er mulig. I tillegg kommer krav til mer klimavennlige materialer. Og her ligger det et stort potensiale, for materialer står for 70-80% av bransjens totale utslipp.

1412 Avalon Pine

Jobber målrettet med bærekraft

Fibo er blant byggevareprodusentene som heier på denne utviklingen. Fibos 100% vanntette veggsystem til bad, kjøkken og andre rom som skal tåle tøff bruk, består av paneler med en kjerne av sertifisert tre som klikkes sammen og låses med Fibos egen Aqualock. Veggsystemet kommer i en rekke forskjellige dekorer og halverer kostnaden til et normalt bad sammenlignet med flis

Fibo har over lengre tid jobbet med å gjøre produktet mer bærekraftig. Produksjonsanlegget i Lyngdal i Norge har blitt modernisert og energieffektivisert, det er kuttet plast fra emballasje og avkapp brukes til å varme opp både egne og andres bygninger.

Redusert CO2-utslipp
Fibo veggpanel er laget av PEFC-sertifisert tre

80% lavere materialbruk – og over 40% lavere CO2 utslipp

Den aller største klimagevinsten ligger imidlertid i selve veggsystemet. Fordi det består av paneler med membran i front som monteres rett på stenderverket – i motsetning til flis som krever både et ekstra underlag og flere tilleggsprodukter – er den totale materialbruken for et gjennomsnittlig bad opptil 80% mindre med Fibo.

Det kommer fram i en ny rapport fra rådgivningsfirmaet Asplan Viak. Rapporten dokumenterer videre at bad bygget med Fibo også gir over 40% lavere klimagassutslipp sammenlignet med snittet for et flislagt bad, avhengig av hvilket marked man er i. I beregningene har man da sett på det totale CO2 avtrykket i et såkalt «cradle-to-grave perspektiv». Det betyr at man har tatt høyde for produktenes totale CO2 avtrykk, fra produksjon, transport og installasjon og helt til produktet er brutt ned og har gått tilbake til naturen.

– Vår bransje er nødt til å bidra for at det totale CO2 utslippet skal gå ned. Vi i Fibo er stolte over å kunne levere et alternativ som er minst like robust, har masse spennende designmuligheter, koster langt mindre og har en betydelig gevinst for klimaet som nå også er godt dokumentert

Lars Kristiansen, markedssjef i Fibo.