Få en kopi av klimarapporten

En ny uavhengig studie har avslørt at Fibo sitt ledende vanntette veggsystem har et totalt karbonavtrykk som er 45% lavere sammenlignet med fliser.


Fibo sine vanntette veggpaneler er ikke bare vakre, men også enkle å installere, varige og lette å vedlikeholde. De er også et mer miljøvennlig valg for baderomsinstallasjoner, noe som blir stadig viktigere når vi tenker på bærekraft. For å vise dette har Fibo nylig gjennomført en uavhengig studie ledet av norske konsulenter fra Asplan Viak.

Studien undersøkte klimapåvirkningen av baderomsvegger dekket med Fibo sine vanntette veggpaneler, og sammenlignet dem med keramiske fliser. Ved å se på hele produktets livssyklus og miljødeklarasjoner for begge alternativene, har studien vist klimapåvirkningen gjennom hele verdikjeden for både panelene og flisene. Dette inkluderer materialbruk, transport av materialer og behandling av materialene når baderommet ikke lenger var i bruk.

I rapporten ble det tatt utgangspunkt i et typisk Norsk baderom med en veggflate på 11,5 kvadratmeter.

Først ble det sett på materialbruk. Ved bruk av vanntette veggpaneler var den totale mengden materialer som trengtes mye mindre – faktisk hele 80% mindre. Dette skyldes hovedsakelig den innovative “Aqualock”-funksjonen til Fibo, som sørger for at veggpanelene blir vanntette når de er riktig montert. Til sammenligning trenger fliser et underliggende lag med membran og gipsplater (eller andre vanntettingsløsninger), noe som øker både materialforbruket og vekten.

Deretter ble det sett på klimapåvirkningen fra et helhetlig perspektiv, med dette en analyse av hele produktets livssyklus som inkluderer utslipp ved produktets livsslutt. Også her scorer Fibo veggpaneler høyt, med hele 95% mindre kg CO2 per installasjon sammenlignet med fliser, forutsatt at panelene blir gjenbrukt eller resirkulert. Dette kan delvis tilskrives at det ble brukt færre materialer på baderommet, og at materialene som ble brukt (panelene) hovedsakelig var basert på tre. Fibo bruker kun kryssfiner fra syv lag med treverk som er høstet fra fornybare skoger (FSC- eller PEFC-sertifisert), og karbonet blir fanget og beholdt i materialet gjennom hele baderommets levetid. Dermed vil karbonet som ble fanget i treverket bli frigitt bare hvis veggpanelene ikke blir resirkulert eller gjenbrukt.

Rapporten konkluderer klart med at Fibo sine vanntette veggpaneler har et karbonavtrykk som er 45% lavere enn tilsvarende fliseløsning for en baderomsinstallasjon.

Så hva betyr dette for deg? Enten du er en boligutvikler, tilbyr sosiale boliger, en baderomsinstallatør eller forbruker, er det gode nyheter! Når du velger Fibo veggpaneler, enten det er for en ny utvikling eller et oppussingsprosjekt, kan du være trygg på at du velger det mer miljøvennlige alternativet, reduserer ditt karbonavtrykk og tar vare på miljøet.

Last ned klimarapporten

Få hele CO2 rapporten fra Asplan Viak her