Baderommet – en miljøsynder?

Fibo er en av mange aktører i byggebransjen, en bransje som har negative konsekvenser for miljøet. Vi anerkjenner at vi er en del av problemet og søker å være en del av løsningen.


Utfordringen

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, målt i omsetning og antall arbeidsplasser. Men næringen representerer også en betydelig del av det totale miljøfotavtrykket i Norge. Globalt står byggenæringen for ca. 40% av alt CO2-utslipp, 40% av energiforbruket og 40% av avfallet. (Kilde: Tekna)

Fibo 4001 Terazzo White M72

Høy prioritet

Næringen ønsker selv å redusere negative miljøkonsekvenser av byggeaktiviteten. I tillegg ser vi tydelig tegn til at myndighetene ønsker fortgang i reduksjonene av Co2-utslipp for å innfri de ambisiøse målene Norge har forpliktet seg til gjennom Paris-avtalen. Myndighetene forventes å bruke både pisk og gulrot for å oppnå ønsket endring.

Eksempel på pisk:

Sentrale politikere i byene Trondheim, Oslo, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bergen postet i 2021 et leserinnlegg på Bygg.no med en tydelig oppfordring til næringen. De signaliserer langt strengere krav innen klima og miljø til alle involverte i byggebransjen.

  • innen 2021 skal kommunenes bygge- og anleggsvirksomhet være fossilfri
  • innen 2025 skal kommunenes bygge- og anleggsvirksomhet være utslippsfri
  • innen 2030 skal hele bygge- og anleggsvirksomheten i byene være utslippsfri

Eksempel på gulrot:

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) og deres partnere i Sintef og på NTNU får 200 millioner kroner av Forskningsrådet, fordelt over åtte år, for å forske på nullutslippsområder i byggenæringen.

Et bad bygget med Fibo gir over 40% lavere klimagassutslipp sammenlignet med snittet for et flislagt bad

Hva kan Fibo gjøre for å bidra til økt bærekraft og lavere utslipp?

Målene for næringen er ambisiøse og aktørene i bransjen virker å ønske skjerpede krav velkomne. Det gjør også vi i Fibo. Vi setter bærekraft svært høyt og ønsker å bidra til økt kunnskap og til å gjennomføre endringene så raskt som mulig. Vi ønsker å være transparente ift hvordan vi organiserer arbeidet med ESG og hvordan vi setter målsettinger og holder oversikt over vårt miljøavtrykk.

Vi startet med å fokusere på det vi kan best – baderommet

I Fibo spesialiserer vi oss på veggpaneler til våtrom og våtsoner. For oss er det derfor naturlig å fokusere særskilt på baderommet. Vi har derfor bedt Asplan Viak om å gjennomføre en uavhengig studie om miljøbelastningen knyttet til å bygge et bad. Studien viser at badet har et betydelig miljøavtrykk. Samtidig viser den at det er smarte valg som kan gjøres for å redusere miljøbelastningen når man bygger eller rehabiliterer et bad.

Fibo 8056 Lentini Dark

En første konklusjon er at flislagte bad medfører høyere utslipp av CO₂ enn bad bygd med Fibo. Et viktig skritt er dermed å sette seg inn i årsakene til utslipp og vurdere i hvilke tilfeller man kan velge miljøvennlige løsninger.