Hvordan bygge bad på en mer miljøvennlig måte?

Hvordan man bygger bad kan ha stor påvirkning på CO2-utslippene. En forskningsrapport viser hvordan man kan redusere utslippene med opptil 45%.


40%-næringen

Byggebransjen kalles ofte for 40%-næringen fordi den direkte og indirekte står for omkring 40% av verdens klimautslipp. Nå varsler både nasjonale bygningsmyndigheter og aktører som EU langt kraftigere virkemidler for å kutte utslippene fra byggsektoren.

Vi kommer ikke utenom at det må bygges og renoveres. Nybygg vil ha et miljøavtrykk – for oss i bransjen handler det om å gjøre det så lite som mulig gjennom smarte valg. For å redusere utslippene fra byggsektoren er det særlig tre områder som gjelder:

  1. Rehabilitering fremfor nybygg der det er mulig
  2. Krav til mer klimavennlige materialer
  3. Energi, mht strømsparing og energieffektiv produksjon

Materialenes viktighet

Materialvalgene blir særskilt viktige for å lykkes med utslippsreduksjonene. Her ligger det et stort potensiale. Materialer står nemlig for 70-80% av bransjens totale utslipp.

Bransjerapporten Bygg21 slår fast at ”Klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport av materialer og utstyr utgjør en vesentlig del av totale utslipp i et byggs livsløp”. Store utslippskilder i industrien er produksjon av sement, kalk, gips, aluminium, ferrolegeringer, plast og gummi, samt bearbeiding og impregnering av tre.

 På globalt nivå står byggsektoren for 40-50 prosent av materialbruken i samfunnet. Det er ingen grunn til å tro at andelen er lavere i Norge.

Få betongutseendet uten de høye CO2-utslippene. Velg 4943 Grey Concrete

Konsekvenser av materialvalg på baderommet

Som en aktør i byggenæringen ønsker vi å være en del av løsningen. I Fibo jobber vi mest med baderom, og vi er på konstant leting etter forståelse for miljødimensjonen når det kommer til baderom.  Vi har derfor stilt oss spørsmålet:

Hvordan – og i hvilke faser – påvirker bygging og renovering av baderom miljøet?

Vi ba rådgivningsfirmaet Asplan Viak om å lage en rapport på problematikken.

Rapporten trekker frem flere faktorer med stor miljøpåvirkning:

  • Råmaterialene i seg selv og deres CO2-regnskap
  • Bearbeiding av råmaterialer (inklusive energibehov ved produksjon)
  • Frakt
  • Tilleggsprodukter for vannsikring/våtromskrav
  • Avfallshåndtering

Et viktig funn i rapporten er at materialvalgene er av avgjørende betydning. Velger du Fibo i stedet for et tradisjonelt flislagt bad kan utslippene reduseres med opptil 45%.

Dette er i tråd med vår egen filosofi. Vi ønsker å tilby et miljøvennlig alternativ som bidrar til lavere utslipp gjennom norsk produktutvikling og produksjon, bærekraftige materialer fra sertifisert skog og miljøvenlig frakt.