Fornøyde og engasjerte ansatte

Fornøyde og engasjerte ansatte er grunnlaget for suksess i enhver organisasjon, med økt produktivitet og trivsel som mål.


Satsing på fornøyde og engasjerte ansatte som en viktig del av ESG

I dagens forretningsverden spiller ESG en stadig viktigere rolle. Som en ansvarlig bedrift er Fibo bevisst på betydningen av å ta vare på sine ansatte og skape et miljø der man trives og utvikler seg.

Fibo legger stor vekt på konflikthåndtering og lagånd blant sine ansatte. Gjennom regelmessige aktiviteter og samarbeidsfremmende arrangementer skapes et positivt arbeidsmiljø, hvor konflikter håndteres effektivt og konstruktivt.

I tillegg til å fremme samarbeid, investerer Fibo i kontinuerlig ledertrening for sine ansatte. Dette sikrer at lederne utvikler seg, opprettholder høye standarder for ledelse og kan motivere og støtte sine ansatte på best mulig måte. Denne innsatsen bidrar til et sterkt og harmonisk arbeidsmiljø, hvor både medarbeidere og ledere trives og oppnår suksess sammen.

Viktigheten av å skape stolthet, engasjement og trivsel

På lik linje med idretten, der man snakker om spillere som “blør for drakta”, forstår Fibo verdien av å ha stolte og engasjerte ansatte. Både for å skape trivsel på arbeidsplassen og for at våre ansatte skal kunne jobbe mer effektivt. I en industribedrift som Fibo er de ansatte den viktigste ressursen, og derfor jobber vi hardt for å skape et arbeidsmiljø som fremmer trivsel, engasjement og en sterk tilknytning til bedriften.

Fibo setter høye standarder for arbeidsmiljøet og arbeidsforhold. Vi legger vekt på å skape en inkluderende kultur der mangfold og likestilling verdsettes. Det oppfordres til åpen kommunikasjon, og de ansatte oppmuntres til å komme med ideer og innspill som kan bidra til forbedringer og innovasjon.

Karriereutvikling og velvære for våre ansatte

For å sikre at de ansatte har gode muligheter for utvikling og vekst, tilbyr Fibo opplæringsprogrammer og muligheter for kompetansebygging. Ved å investere i opplæring og faglig utvikling, viser Fibo at vi verdsetter de ansattes potensial og ønsker å hjelpe dem med å nå sine karrieremål.

I tillegg til karriereutvikling og opplæring, legger Fibo også vekt på å fremme trivsel og velvære blant de ansatte. Vi tilbyr helse- og velferdstiltak, som for eksempel ergonomiske arbeidsplasser og ulike støtteordninger for arbeidstakere. Dette er med på å skape et trygt og støttende arbeidsmiljø der de ansatte kan trives og yte sitt beste.

Bygging av samhold og engasjement for en sterk bedriftskultur

Fibo forstår viktigheten av å bygge et sterkt samhold og en felles identitet blant de ansatte. Gjennom inkluderende arbeidsmiljø, sosiale arrangementer og aktiviteter skapes trivsel, samhold og lagånd. Dette bidrar til å skape en bedriftskultur der ansatte føler seg verdsatt, involvert og stolte over å være en del av Fibo-fellesskapet.

Fibo erkjenner at fornøyde og engasjerte ansatte er avgjørende for selskapets suksess. Ved å ta vare på våre ansatte og jobbe aktivt for å skape et stimulerende og støttende arbeidsmiljø, er Fibo et eksempel på hvordan bedrifter kan jobbe målrettet for å oppnå ESG-målene. Gjennom satsing på de sosiale aspektene av ESG, bidrar Fibo til å bygge en bedriftskultur som reflekterer tro på kraften i hvert enkelt individ og fremmer trivsel og engasjement.