Hva gjør et produkt bærekraftig?

Bærekraft er ord vi har blitt vant til å høre i så mange ulike sammenhenger at man lett kan miste forståelsen for innholdet i begrepet. For oss i Fibo betyr bærekraft å skape verdier uten at vi bruker opp ressursene som inngår i produktet eller på andre måter ødelegger for andre mennesker eller kommende generasjoner.


En bærekraftig produksjon innebærer å redusere ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når man lager en vare. Noen viktige spørsmål vi må stille oss er:

Hva og hvor mye?

Et bærekraftig produkt bruker så lite ressurser som mulig, har så høy andel reproduserbare råvarer som mulig, og skader miljøet så lite som mulig i form av utslipp, avfall, og giftstoffer. Det finnes sertifiseringer, verifiseringer og bransjestandarder som kan være gode retningslinjer innen dette området.

På den positive siden kan Fibo-produkter bidra til at et bad kan bygges med 80% reduksjon i materialbruk sammenlignet med flis. Det mener vi er et langt skritt i riktig retning. Likevel er innovasjon og videre produktutvikling viktig for ytterligere forbedring.

Vi er sertifiserte under PEFC/FSC, som garanterer at treet som brukes i produksjonen kommer fra sertifiserte skoger og leverandører som har sine godkjennelser i orden. Det sikrer at produksjon av fiboprodukter ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkning og urbefolkning. En av våre hovedutfordringer er å minimere bruken av formaldehyd – et skadelig stoff som inngår i limet som brukes i produksjonen. Her er bruken godt innenfor hva som er lovlig, men vi har satt målsettinger på utfasing og at vi kan erstatte formaldehyd med mindre skadelige alternativer.

Hvordan?

Bærekraft handler også om prosess, om hvordan noe er produsert. Overgangen til en sirkulær økonomi er et av de viktigste bærekraft-relaterte temaene de siste årene.

Sirkulærøkonomi er et ambisiøst mål vi strekker oss etter, men som er komplekst å løse og delvis handler om sluttbruker og prosesser vi ikke har kontroll over. Følgelig ligger løsningen i samarbeid med myndigheter og andre aktører i bransjen eller økosystemet. Begrepet sirkulærøkonomi handler om at vi ikke kun produserer et produkt som skal kjøpes, brukes og deretter kastes. Ambisjonen må være å ta ansvar for at produktene gjenvinnes eller gjenbrukes etter endt levetid. For å øke kompetansen på temaet og bidra til innovasjon og bærekraft deltar vi, sammen med 45 andre virksomheter, i kyngeutviklingsprosjektet «Tre på Agder». Her jobbes det aktivt med bærekraft og sirkulære løsninger for skog- og trebasert næring.

Hvor?

Råvarenes opprinnelse kan ha stor betydning når man vurderer i hvilken grad et produkt er bærekraftig.  Delvis fordi avstand medfører transport, men også fordi kompleksiteten øker når man handler med leverandører langt unna. Ved å bruke leverandører i andre kontinenter kan det i tillegg være mye som er vanskelig å kontrollere og ukjent både når det kommer til regelverk, arbeidsliv og innsyn generelt. Risikoen kan øke ved at forholdene er dårlige for arbeidere, for eksempel innen helse, miljø og sikkerhet, rettigheter eller betingelser.

Tre er vårt viktigste råmateriale, og de siste årene har verden opplevd en større råvaremangel av trevirke. Dette skyldes blant annet et billeangrep som ødela mye skog i Canada, og Russland sin invasjon av Ukraina som medførte boikott av varer fra Russland som tradisjonelt eksporterer mye trevirke til Europa. Som mange andre i bransjen har vi derfor testet ut nye leverandører og til dels nye tretyper. Vi har blant annet nylig vært i India og Portugal på besøk hos underleverandører for trevirke.

Når vi selger til et norsk og nordisk marked har vi tilsvarende fordeler med at vi ligger nært sluttmarkedet og at vi kan tilby miljøvennlig transport til utsalgssteder og sluttbruker.