Devico

Devico er en geologisk bedrift for undersøkelser på land.


Fibo ble valgt til deres vegger på grunn av fine dekorer. Det var også ønskelig med en løsning som både var enkel å sette opp og holde rent i det daglige.

Vi valgte Fibo på grunn av fine dekorer

Devico

Fordeler

  • Pent design
  • Enkel rengjøring
  • Rask og enkel montering

Produkt/leveranse

Totalt ble ca 270 stk veggpanel levert til prosjektet

Kunde

Devico