Finnmarkshallen

I mars 2017 sto Finnmarkshallen ferdig utvidet med mer enn 5 000 ekstra kvadratmeter.


Hele Altas storstue kunne da, i tillegg til fotballbanen, by på en flerbrukshall på 25 x 45 meter, tribune, nye garderobefasiliteter, sosialt rom, teorirom, styrkerom, aktivitetsrom, lager og kontordel.

Entreprenør Ulf Kivijervi AS sto for byggingene gjennom en totalentreprisekontrakt med Alta kommune. Arkitekt i prosjektet har vært Haldde Arkitekter. I tillegg har mange andre aktører vært med på å planlegge prosjektet fra skisseprosjekt, detaljreguleringsarbeider, detaljplanlegging samt anbudsutlysning for byggeentreprisen.

Fra Alta kommune har prosjektet blitt ledet av Kommunale bygg ved prosjektleder Risten Hætta.

Fordeler

  • Enkel rengjøring og vedlikehold
  • Kostnadseffektivt

Produkt/leveranse

  • Colour Collection

Kunde

Entreprenør Ulf Kivijervi AS
Haldde Arkitekter