Sportellet i Holbæk Sportsby

Fibo Kitchen Board og våtromspanel ble valgt da «Den nye Sportsby» skulle bygges i Holbæk, Danmark. Sportsbyen skulle ha som hensikt å huse proffe idrettsutøvere fra hele landet.


Det ble derfor på kort tid oppført 38 leiligheter – og da det primært er unge som skal bo i sportsbyen i kortere eller lengre tid, ble det lagt vekt på lyse og vennlige materialer. Fibo veggpaneler og våtromspanel ble valgt i kjøkkensonen og på baderommene. Valget falt på en lys og hvit kjøkkensone mens en rå sementlook ble valgt i badene.

Da det primært er unge som skal bo i sportsbyen i kortere eller lengre tid, ble det lagt vekt på lyse og vennlige materialer.

Sportellet i Holbæk Sportsby

Hørlyck & Henriksen Entreprise A/S hadde 20 uker på seg til å sette opp bygningen. Denne ble innviet kort tid før skolestart medio august, etter tidsplanen.

Rask montering og enkel rengjøring i den daglige drift, var avgjørende faktorer da man skulle velge veggbekledning, og vi er tilfredse med at valget falt på Fibo.