Tenk miljø uten å gå på akkord med kvalitet

Visste du at du kan redusere utslippene av CO₂ betraktelig hvis du velger bort fliser på badet? En rapport gjennomført av Asplan Viak viser at man kan redusere utslippene av CO₂ med 45% ved å heller velge veggpanel fra Fibo.


Utgangspunktet for studien er en sammenligning av utslippene fra et ferdig bad som tilfredsstiller den norske våtromsnormen. Altså et typisk norsk bad med vanntette vegger i hele rommet. Konklusjonen er tydelig: Ved å velge Fibo kan du nesten halvere utslippene.

Hvorfor er det sånn?

Det er mange grunner til at Fibo veggpanel kommer ut som mer miljøvennlig.

En viktig årsak er at Fibo veggpanel består av 80% tre, hentet fra sertifiserte skoger. Tre lagrer som kjent CO₂, og trenger ikke energikrevende bearbeiding. Fibo veggpanel er utviklet for at monteringen skal være enkel og kostnadseffektiv. Panelene leveres med den unike Aqualock låsen og kan monteres rett på stenderverk. Dette gjør monteringen enkel og effektiv. Fliser derimot krever både mer jobb og flere innsatsfaktorer; fiser må legges på en glatt flate, f.eks. av gips, det må legges membran og du må ha lim, fugemasse og naturligvis mange kilo med keramiske fliser.

Installasjon av tradisjonelle flislagte bad krever langt flere materialer og tid enn Fibo

Ulikhetene i materialbruk har betydning for vekt, transport og overskuddsmaterialer. Fliser skaper mer CO₂-utslipp fordi de produseres gjennom en energikrevende prosess, de er tunge og transportere og må ofte transporteres langt fra produksjonslandet til det norske markedet. I tillegg er mange av produktene i flisleggingen uheldige for miljøet.

“Med å velge Fibo våtromsplater gjør du miljøet en tjeneste og reduserer CO₂-utslippene med 45% sammenlignet med et flislagt bad”.
45%

Noen viktige funn:

  • Fibo veggpanel gir 80% reduksjon i materialbruk sammenlignet med et flislagt bad
  • Et bad med Fibo har 45% lavere karbonutslipp når man velger Fibo fremfor flis

CO₂-regnestykket blir enda bedre hvis man gjenbruker veggpanelene. Visste du forresten at estimert levetid på Fibo sine veggpaneler er 30 år?

Et kostnadseffektivt kvalitetsprodukt

Bruk av veggpanel går ikke på bekostning av kvalitet eller valgfrihet. Veggpanel har minst like høy kvalitet som flis. Kostnadsbesparelsen kommer derfor ikke som følge av at du velger et produkt av lavere kvalitet, men som en følge av rask montering og lavere materialkost.

I tillegg til at veggpanelene holder høy kvalitet er produktet 100% vanntett og godkjent etter våtromsnormen. Veggpanel har også lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid. Med veggpanel får du med andre ord ikke bare kvalitet i selve produktet, du får også effektive byggeprosjekter gjennom enkel og tidsbesparende montering som gir lavere kostnader.

Om rapporten

Asplan Viak har gjennomført en uavhengig analyse på bestilling av Fibo. Hensikten har vært å forstå mer av miljøbelastningen ved å bygge bad. Videre ønsker vi å bidra til en dypere forståelse av hvilke prosesser som generer utslipp og miljøbelastning og hvordan et bad bygget med veggpanel fra Fibo scorer sammenlignet med et tradisjonelt flislagt bad.